Pomogę opracować rozwiązania organizacyjne i kontrolne na
miarę Twojego biznesu – hotelu, pensjonatu, restauracji.

Pomogę stworzyć :

  • strukturę organizacyjną,
  • procedury działania,
  • standardy obsługi,
  • narzędzia skutecznego monitorowania i kontroli.

Przeprowadzę audyt 
wewnętrzny firmy, który pozwoli określić  mocne i słabe strony Twojego biznesu. Wskażę obszary
wymagające poprawy i podpowiem jak to zrobić .

Przeprowadzę szkolenia personelu.